Ứng dụng của FFU trong phòng sạch điều chế Dược phẩm

FFU là giải pháp tinh lọc thường được sử dụng trong phòng sạch để thu được dòng chảy tầng cục bộ (dòng chảy đơn), để đáp ứng các yêu cầu về độ sạch cao hơn trong phòng sạch. Khu vực dưới FFU có thể đạt độ sạch không khí cấp 100 (tương đương cấp IS05) … Đọc tiếp Ứng dụng của FFU trong phòng sạch điều chế Dược phẩm