Luồng không khí FFU

Những điểm cần lưu ý để kiểm soát luồng không khí khi sử dụng FFU

Quạt hút không khí từ phía trên của FFU, không khí sạch được lọc qua Pre Filter (Lọc sơ cấp) và Hepa Filter (Lọc hiệu suất cao), sau đó được đưa ra ngoài vào phòng sạch với tốc độ đồng đều 0,45m / s ± 20% trên toàn bộ bề mặt cửa gió. Dòng khí đồng nhất được hình thành để làm cho luồng không khí sạch đi theo dòng một chiều thẳng đứng, do đó đảm bảo độ sạch cần thiết trong khu vực làm việc.

Xử lý luồng không khí trong phòng sạch khi sử dụng FFU.

Trong xử lý không khí phòng sạch nói chung và sử dụng FFU làm sạch không khí nói riêng. Luồng không khí trong phòng sạch là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ sạch của phòng, tốc độ luồng gió của phòng sạch trung bình được giữ trong khoảng 0,25 ~ 0,5m/s, tốc độ luồng không khí dễ bị nhiễu bởi hoạt động của người và máy móc. Trong trường hợp dòng khí quá hỗn loạn, chúng ta có thể tăng tốc độ gió có thể ngăn chặn ảnh hưởng của nhiễu động này qua đó duy trì độ sạch. Tuy nhiên, việc tăng tốc độ gió sẽ tiêu hao năng lượng. Vì vậy cần được cung cấp ở tốc độ gió thích hợp nhất khi đạt được mức độ sạch yêu cầu. Ngoài các yêu cầu về độ sạch, chúng ta cũng phải nghĩ đến chi phí vận hành.

Hình ảnh: Các luồng không khí trong phòng sạch

Cách duy trì luồng không khí cho đồng đều khi sử dụng FFU.

Để đạt được hiệu quả ổn định về vệ sinh phòng sạch thì việc duy trì luồng khí đồng đều cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu không duy trì được luồng khí một cách đồng đều thì đồng nghĩa với việc không kiểm soát được các hướng gió, luồng gió sẽ tạo ra xoáy dọc theo tường. Nếu như vậy thì rất khó có thể đảm bảo được độ sạch.
Để duy trì luồng không khí đồng đều theo hướng dòng khí thẳng đứng, cần lưu ý các yếu tố sau:
(a) Tốc độ gió thổi ra khỏi bề mặt FFU phải đồng đều;
(b) Trường hợp sử dụng sàn nâng, tốc độ hồi gió của tấm hồi sàn phải đồng đều. Nếu tốc độ quá thấp hoặc quá cao (0,2m / s, 0,7m / s) sẽ xuất hiện dòng xoáy, với tốc độ 0,5 m/s, luồng gió đều hơn. Tốc độ gió thông thường trong khoản thông thường là 0,25 ~ 0,5 m/s.

Hình ảnh: Các luồng không khí trong phòng sạch

Xem thêm bài viết:

Ứng dụng của FFU trong phòng sạch điều chế Dược phẩm

Lắp đặt và vệ sinh cho bộ lọc Hepa của FFU như thế nào

Leave your thought

error: Content is protected !!