Các bộ phận của FFU – Fan Filter Unit và chức năng của chúng

Mỗi bộ phận của một thiết bị đều có chức năng riêng của chúng để cấu thành một thiết bị hoàn chỉnh với một chức năng tổng thể. FFU có chức năng chính là lọc không khí. Tuy nhiên các bộ phận của FFU (Fan Filter Unit) cũng có những chức năng riêng. Vậy các … Đọc tiếp Các bộ phận của FFU – Fan Filter Unit và chức năng của chúng